~ Legislație ~
 

Legislație Protecția Muncii

Legislație PSI

 
 

LEGISLAȚIE PROTECȚIA MUNCII - SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


   
 

Constituția ROMÂNIEI

Art. 22 (1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanelor sunt garantate.

Art. 38 (2) Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii. Masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice.


Legi in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conditii de munca

 • Norma metodologica din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006

 • CODUL MUNCII - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text în vigoare începând cu data de 22 decembrie 2005. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 19 decembrie 2005

 • Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006

 • Legea nr. 90/1996 - Legea Protectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 47 din 29 ianuarie 2001

 • Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

 • Legea nr. 320/2001 pentru aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

 • Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996

 • Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii

 • Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

 • Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002

 • Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase

 • Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

 • Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

 • Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor

 

Legi in domeniul materialelor si substantelor periculoase

 • Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

 • Legea nr. 451/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 • Legea nr. 426/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

 • Legea nr. 99/26.03.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor

 • Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor exploziveLegi in domeniul asigurarilor socialeLegi in domeniul evaluarii conformitatii

 
 

LEGISLAȚIE PSI - SITUAȚII DE URGENȚĂ


 
 

 

 • Hotărârea Guvernului României nr. 448/2002 privind aprobarea categoriilor de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind prevenirea și stingere a incendiilor
 • Ordinul nr. 138 din 5 septembrie 2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor (DGPSI 005), publicat în Monitorul Oficial nr. 606 din 26 septembrie 2001

 • Ordinul nr. 84 din 14 iunie 2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranță la foc, publicat în Monitorul Oficial nr. 570 din 12 septembrie 2001

 • Ordinul nr. 85 din 14 iunie 2001 al Ministrului de Interne privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității de agrementare tehnică și de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea și utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 573 din 13 septembrie 2001

 • Ordinul nr. 86 din 14 iunie 2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecție, ignifugare, verificare, întreținere și reparare a autespecialelor și a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 573 din 13 septembrie 2001

 • Ordinul nr. 87 din 14 iunie 2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial nr. 571 din 13 septembrie 2001

 • Ordinul nr. 88 din 14 iunie 2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor (DGPSI 003), publicat în Monitorul Oficial nr. 573 din 13 septembrie 2001

 • Ordinul nr. 90 din 22 iunie 2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administrației centrale și locale, precum și a personalului tehnic al agenților economici și instituțiilor, cu atribuții de îndrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 584 din 18 septembrie 2001

 • Ordinul nr. 108 din 1 august 2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice (DGPSI 004), publicat în Monitorul Oficial nr. 597 din 24 septembrie 2001

 • Metodologia din 14 iunie 2001 privind elaborarea scenariilor de siguranță la foc (Ministerul de Interne), publicată în Monitorul Oficial nr. 570 din 12 septembrie 2001

 • Ordinul nr. 718 din 30 iunie 2005 al Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial nr. 636 din 20 iulie 2005

 • Normativ NP 086-05 pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor
 
 
 

* pentru informatii specifice, va rugam sa ne contactati

 †

Top

2006©Copyright H-TECH GRUP SRL - Toate drepturile rezervate

termeni și condiții   confidențialitate