~ Servicii Protecția Muncii - Securitate și Sănătate în Muncă ~
 
 • consultanta pentru Autorizarea de functionare din punct de vedere al protectiei muncii (daca este cazul)
 • consultanta pentru  Stabilirea structurii organizatorice dpdv al protectiei muncii:
 • Propuneri de masuri pentru formarea personalului cu responsabilitati in domeniul protectiei muncii in functie de necesitatile concrete.
 • Participarea cu personal calificat in cadrul Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM):
 • Intocmirea fisei de expunere la riscuri profesionale
 • Identificare riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă conform anexei 9 din NGPM/2002.
 • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si propunerea masurilor de prevenire corespunzatoare.
 • Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
 • consultanta in vederea stabilirii masurilor tehnico organizatorice de prevenire, alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor
 • consultanta in vederea intocmirii tematicilor orientative de instruire
 • Asigurarea efectuarii instructajului introductiv general si avizarea la angajare a personalului asupra modului in care acesta corespunde cerintelor de securitate.
 • Evaluarea cunostintelor dobandite in procesul de instruire prin examene, teste, probe practice, etc...
 • Intocmirea fisele individuale de instructaj de protectia muncii
 • consultanta in vederea intocmirii Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) și de lucru (EIL), corespunzător riscurilor activității
 • Participarea la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelor tehnice inainte de punerea lor in functiune
 • Participarea la negocierea Contractul colectiv de muncă întocmit la nivelul unității(clauzele referitoare la protecția muncii, la timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi și intensitatea acesteia)
 • consultanta in vederea intocmirii Regulamentul de Organizare și Funcționare,  Regulamentul Intern și Contractul Individual de Muncă
 • consultanta in vederea intocmirii Măsurilor tehnice și/sau organizatorice luate pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere directă și indirectă
 • consultanta in vederea intocmirii Buletine de verificari PRAM
 • consultanta in vederea intocmirii Determinările de noxe, in cazul unităților cu tehnologii care degajă noxe chimice ( în vederea stabilirii măsurilor specifice de protecție a muncii)
 • consultanta in vederea intocmirii Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncă( daca sunt sub cele maxim admise pentru protecția neuropsihică și psihosenzorială a executanților)
 • Intocmire Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecția muncii corespunzător condițiilor în care se desfășoară activitatea la locurile de muncă
 • Participarea in cadrul comisiilor de autorizare din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariații care exercită meserii ce trebuie autorizate
 • Evidența locurilor de muncă cu condiții deosebite: vătămătoare, grele și periculoase
 • Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca
 • consultanta in vederea intocmirii fiselor de post
 • Intocmire Registre de evidenta a accidentatilor in munca
 • Intocmire Registre de evidenta a accidentelor usoare
 • Intocmire Registre de evidenta a incidentelor periculoase
 • Raportare semestriala catre ITM si CNPAS a accidentelor de munca
 • Raportarea anuala catre ITM privind respectarea conditiilor pentru care s-a obtinut autorizatia de functionare
 • Controlul locurilor de munca si intocmirea proceselor verbale in care vor fi trecute neconformitatile constatate si masurile care se impun.
 • Procurare contracost de Materiale necesare informarii si educarii angajatilor (afise, carti, brosuri, pliante, acte normative, manuale, filme, fise tehnice)
 • consultanta in vederea intocmirii Contractelor de lucrari - clauzele specifice de protectia muncii;
 • Participarea la cercetarea accidentelor cu incapacitate temporara de munca
 • Colaborarea cu serviciul medical pentru fundamentarea programului de masuri de protectia muncii.
 
 
 

* pentru informatii specifice, va rugam sa ne contactati

2006©Copyright H-TECH GRUP SRL - Toate drepturile rezervate

termeni și condiții   confidențialitate