~ Servicii PSI - Situații de Urgență ~
 
 • Efectuarea instructajului de PSI, precum si testarea cunostintelor in domeniul PSI, in conformitate cu prevederile Legii nr.212/1997 pentru aprobarea OG 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor si DGPSI 005 aprobata cu OMI 138/2001.
 • În baza documentatiei tehnice si a documentelor puse la dispozitie de client, organizeaza si întocmeste împreuna cu sefii de compartimente ai clientului, elaborarea documentelor specifice activitatii de aparare împotriva incendiilor în conformitate cu art.10 si 11 din Ordinul ministrului de interne nr.138/2001 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005.
 • Identifica si propune clientului criteriile si cerintele de pregatire, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de lege si de reglementarile in vigoare.
 • Conceperea si sustinerea in fata clientului a sistemului de depistare si cunoastere a oricaror situatii sau aspecte care pot favoriza producerea sau dezvoltarea incendiilor(cauze de incendiu, stari de pericol, alte incalcari, scoateri din functiune).
 • Organizarea planurilor de interventie, executarea scenariilor si stabilirea sarcinilor de efectuat in conformitate cu art.50 si 51 din D.G.P.S.I 005, împreuna cu personalul clientului.
 • Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele in care activitatea normala este intrerupta(noaptea, zile nelucratoare, sarbatori legale)sau la solicitarea expresa a clientului.
 • Revizuieste ori de cate ori este nevoie dar cel putin o data la 3 ani, instructiunile de aparare impotriva incendiilor si le reactualizeaza la modernizari, dezvoltari, reprofilari sau la aparitia de noi reglementari in domeniu.
 • Întocmirea procedurilor necesare instructajului specific la locul de munca si pentru instructajul periodic.
 • Întocmirea planului de instruire a angajatilor cu privire la apararea impotriva incendiilor și a situațiilor de urgență.
 • Efectuarea instruirilor personalului TESA, dupa ce planul a fost aprobat de catre client; evidența documentelor care sa ateste ca s-au efectuat instructajele.
 • Analizarea nivelului cunostintelor angajatilor clientului si propunerea de masuri în vedereaimbunatatirii situatiei constatate, atunci cand este cazul.
 • Întocmirea si prezintarea clientului, a Raportului de analiza anual al activitatii de aparare impotriva incendiilor conform art.64 si 65 din D.G.P.S.I 005.
 • Propuneri spre aprobarea clientului, a graficului de exercitii si aplicatii privind modul de interventie in caz de incendiu; punerea acestuia in practica cu respectarea Sectiunii a 4-a din D.G.P.S.I.005.
 • Consilierea sefilor de compartimente cu prvire la activitatile specifice mentionate in Cap.IV din D.G.P.S.I. 005 referitor la siguranta exploatarii instalatiilor utilitare aferente constructiilor si a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.
 • Verificarea modului de instruire a personalului pe locuri de munca privind respectarea Normelor PSI și a situațiilor de urgență.
 • Informarea periodica privind neregulile si masurile ce trebuie luate privind respectarea normelor si a legislatiei PSI.
 • Reprezinta clientul în vederea obtinerii autorizatiei PSI.
 • Organizarea activitatii de propaganda î n domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a situațiilor de urgență.
 
 
 

* pentru informatii specifice, va rugam sa ne contactati

2006©Copyright H-TECH GRUP SRL - Toate drepturile rezervate

termeni și condiții   confidențialitate